Provozní řád

Provozní řád

Vážení rodiče,

jsme rádi, že jste se rozhodli pro Plavecký klub Rejnok. Pokusíme se vám nabídnout komfortní zázemí i profesionální služby, abyste vy i vaše děti byli spokojeni.
Prostory Plaveckého klubu Rejnok jsme se pro vás snažili zařídit podle našich zkušeností tak, aby nebránily příjemnému chodu kurzů. Chovejte se, prosím, k celému zařízení ohleduplně, bude sloužit vám i vašim dětem po celou dobu navštěvování Plaveckého klubu Rejnok. K zaručení bezproblémového chodu Plaveckého klubu Rejnok je nutné dodržovat pravidla uvedená zejména v tomto provozním řádu.

Organizační a bezpečnostní pokyny

 • Kurz se skládá běžně z 10ti lekcí, které probíhají pravidelně 1x týdně ve stanovený den a hodinu. Pokud na kurz vychází státní svátky, může mít méně lekcí. Za lekce zrušené z důvodu státního svátku klient neplatí. Před zahájením kurzu jsou rodiče povinni upozornit na všechny zdravotní problémy dítěte, které mají nebo by mohly mít vliv na schopnost dítěte absolvovat kurz bez obtíží. 
 • Den a hodina je přesně zaznamenána v průkazce. Průkazka bude předána po první lekci již zaplaceného celého kurzu.
 • Za odložené věci v plaveckém klubu provozovatel nepřebírá zodpovědnost. Do plaveckého klubu, prosím, nenoste žádné cennosti.
 • Do herny může přijít každý, kdo navštěvuje kurz plavání, 20 minut před zahájením jeho kurzu. Hernu je nutné opustit 45 minut po ukončení kurzu. Dodržování těchto pravidel umožní plynulý chod plaveckého klubu a umožní mimo jiné snazší parkování.
 • Z herny je zakázáno odnášet jakékoliv věci, které jsou majetkem plaveckého klubu.
 • V herně a ostatních prostorách nenechávejte své děti nikdy bez dozoru, za chování dětí a jejich bezpečnost neneseme zodpovědnost.
 • V herně je nutné udržovat pořádek a uklízet po svých dětech věci na svá místa.
 • V herně jsou stanovená místa na jídlo a pití. Mimo tato vyhrazená místa je požívání jídla i pití zakázáno. Dodržujte, prosím, tato pravidla a nenechávejte vaše děti jíst na koberci či v místech určených výhradně pro hraní.
 • Pokud dojde k jakémukoliv znečistění, informujte o tom, prosím, ihned recepční.
 • V prostorách sprch jsou pro vaši potřebu umístěny standardní hygienické prostředky pro mytí. Pokud vaše dítě trpí jakoukoli alergií, použijte, prosím, vaše vlastní speciální mycí prostředky.
 • V případě úmyslného poškození vybavení nese zodpovědnost osoba, která škodu způsobila, popřípadě její zákonný zástupce. Celá škoda bude požadována k úhradě v plné výši. V případě ztráty nebo poškození klíčku od skříňky bude PK Rejnok požadovat finanční náhradu v hodnotě 250 Kč.
 • FÉN - Nedávejte prosím svým dětem do rukou fény. Stejně tak je ničí i to, pokud s nimi sušíte oblečení. Fény k tomu nejsou určeny. Fény, které jsou v šatnách, jsou poslední, které jsem pro náš klub zakoupila. Pokud budou znovu zničeny, bude nutné si nosit své osobní

 • Pokud potřebujete své děti přebalit, použijte k tomu, prosím, místa pro přebalování určená, nepřebalujte děti v herně na stolech apod.
 • Na lekci se může přijít podívat druhá osoba, pro zaručení klidu dítěte nedoporučujeme více osob. Pro udržení koncentrace vašich dětí zvažte využití okna do bazénu, které je umístěno v chodbě. Pokud se rozhodnete sledovat své děti přímo z prostor bazénu, poprosíme Vás o převlečení do sportovního oděvu a vysprchujte si předem nohy ve sprše s využitím našich mycích prostředků.
 • Natáčení a focení na lekci je dovoleno pouze pro soukromé účely. Používání mobilních telefonů k telefonování je v prostorách bazénu zakázáno, protože to ruší děti při jejich výkonech.
 • V celém prostoru plaveckého klubu je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů a jakýchkoli jiných návykových látek.
 • Osoby pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo s s infekčním onemocněním (včetně kožního) či s jiným onemocněním potenciálně ohrožujícím ústatní účastníky kurzu nebudou do bazénu vpuštěny.
 • Za zdraví dětí zodpovídají rodiče

Věci s sebou, které zajišťují rodiče

 • Hygienické potřeby – osušky, mycí potřeby, potřeby pro ošetření po koupání
 • Pro děti – koupací čepici (povinná od 3 let), plavky (plenky na plavání, neoprénové kalhotky) s přiléhavou gumičkou kolem pasu a nohou dítěte, plavecké brýle (vhodné pro větší děti – od 3let)
 • Doprovod v bazénu - koupací čepici, plavky, které musí být před každým použitím řádně vyprané
 • Průkazku na plavání (nutné předložit před každou započatou lekcí)

Hygienické podmínky

 • Před vstupem do bazénu je nutné se osprchovat a umýt mýdlem bez plavek, dětem do 1,5roku stačí omýt zadeček. Osoba doprovázející dítě, která nebude plavat, smí vstoupit do prostor bazénu pouze bosa a po umytí noh mýdlem a převlečená do sportovního oděvu.
 • Děti musí nosit plavky (plenky na plavání či neoprénové kalhotky) s gumičkami obepínajícími stehýnka a pas, aby nedošlo ke znečištění bazénu.
 • Děti od 3 let i rodiče jsou povinni mít do bazénu koupací čepici.
 • Před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit!!!
 • S jedním dítětem mohou přijít na bazén max. 2 dospělé osoby (pouze 1 osoba je ve vodě). Druhý doprovod na břehu bazénu musí mít vhodné převlečení na bazén (kraťasy, tričko)
 • Není dovoleno čůrat do odtokových kanálků na krajích bazénu. Při nutnosti použijte nočník či toaletu.
 • V případě, že dojde ke kontaminaci vody v bazénu je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit instruktorce a lekce i další „plavání“ je ukončeno. Dojde-li k této události před první polovinou lekce je za tuto vráceno kurzovné, případně poskytnuta náhrada. Instruktor tuto skutečnost neprodleně nahlásí technikovi, aby provedl příslušná opatření.
 • Při použití nočníku, je nutné nočník vylít na toaletě (né do umyvadla) a omýt
 • Mokré plavky nenoste do šaten, kde se snažíme udržovat sucho
 • Prostory ve sprchách a kolem bazénu jsou mokré, kluzké a velice nebezpečné! Je nutno chránit dítě před úrazem nepřetržitým dohledem.
 • Je nepřípustné, aby dítě běhalo v prostorách sprch a kolem bazénu, byť pod dohledem dospělého. Rodiče (event. jiná doprovázející dospělá osoba) za dítě plně odpovídají v celém prostoru konání kurzů.
 • Po odchodu ze šaten po sobě, prosím, překontrolujte vaši skříňku – přebalovací pult, zda jste zde nenechali jak vaše osobní věci či nějaké znečištěné věci (tamponky do uší, odličovací tampony apod.)
 • Děti nesmí být ponechány rodiči v prostorách bazénu bez dozoru!

Náhradní lekce

 • Vaší lekci můžete omluvit přes náhradový systém.
 • V případě nutnosti zrušení vaší lekce je nutné tuto lekci řádně omluvit a to nejpozději do 8:00hodin dne konání lekce přes náhradový systém !!!
 • Na pozdější omluvy nebude brán zřetel a vaše lekce tím propadá a je počítána do odplavaných lekcí.
 • Je opravdu velice důležité se z lekce vždy omluvit. I když se tak stane třeba až po 8 hodině ráno a lekce Vám propadne. Někdo jiný díky tomu může přijít na náhradu místo Vás.
 •  Vzhledem k tomu, že se tak děje často a dlouhodobě, jsme už nuceni situaci řešit penalizací.Od 15.4.2019, tomu, kdo nepřijde na svou lekci plavání a zároveň nebude omluven v systému, bude odebrána jedna lekce v kurzu. Velmi vás všechny prosím o důsledné omlouvání vaší nepřítomnosti v náhradovém systému. Je to v zájmu všech. Tento systém byl vyvinut jen a jen pro Vaše pohodlí, jednoduché omlouvání a snadné nahrazování lekcí.
 • Neproplavané lekce, které byly řádně omluvené si můžete nahradit do první poloviny dalšího navazujícího kurzu. Za neproplavané lekce nevracíme peníze zpět. 
 • Na náhradní lekci se musíte řádně nahlásit prostřednictvím náhradového systému. 
 • Mějte, prosím, na paměti, že pokud necháte domluvení náhrady na poslední chvíli, může se stát, že vám nebude vyhověno z důvodu nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok. Objednávejte si proto prosím náhradní lekci včas!!
 • Nemůžete-li přijít na náhradní hodinu, je nutné ji omluvit, a to nejpozději den konání vaší nahlášené náhradní lekce do 8 hodin ráno, aby Vám lekce nepropadla. Pokud jí včas neomluvíte, Vámi vybranou náhradní lekci již nenahrazujeme a propadá vám.
 • POZOR!!! Pokud si domluvíte náhradní lekci a nemůžete-li přijít z nějakého důvodu, je potřeba náhradní lekci omluvit. Omluvená náhrada lze znovu nahradit pouze jednou. Pokud byste náhradní lekci omluvili podruhé, už by Vás systém nepustil náhradní hodinu opět nahradit.
 • Náhradní lekce jsou službou pro vás naše klienty, ne naší povinností, a proto v případě nesplnění výše uvedených podmínek nevzniká právní nárok na výběr těchto náhradních lekcí či na vrácení peněz za zrušenou lekci.
 • V případě, že počet plaváčku v plánovaném kurzu při některé z hodin klesne pod počet tří dětí, je plavecké centrum oprávněno takovou hodinu zrušit a přesunout neomluvené plaváčky do jiného termínu v tentýž nebo jiný den. O tomto je plavecké centrum povinno rodiče telefonicky nebo písemně informovat prostřednictvím e-mailu alespoň 4 hodiny předem.

Zaplacením kurzovného souhlasíte s provozním řádem a budete se jím řídit. Porušení provozního řádu může být důvodem k vyloučení vašeho dítěte z kurzu.
Plavecký klub Rejnok si vyhrazuje právo měnit či doplňovat provozní řád dle svého uvážení a potřeb.

Jakákoliv změna v provozním řádu bude platná, vždy po plaveckém kurzu bezprostředně následující kurz. Po zveřejnění upraveného provozního řádu, klienti jsou povinni se s aktuálním zněním provozního řádu průběžně seznamovat.