Storno podmínky

Storno podmínky

V případě storna kurzu 1 týden před jeho zahájením, máte nárok na vrácení celé zaplacené částky kurzovného. Žádost o vrácení peněz je nutno dodat písemně na e-mail: info@pk-rejnok.cz nebo na adresu: Západní 2487, Hostivice, 253 01

  • V případě ukončení kurzu nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu máte nárok na 80% z celé částky kurzovného, 20% kurzovného je výše smluvní pokuty, kterou je Plavecký klub Rejnok oprávněn Vám účtovat za nedodržení dohodnutých podmínek kurzu.
  • V případě ukončení kurzu kdykoliv později nemáte nárok na vrácení kurzovného, kurzovné se nevrací, celá výše kurzovného je výše smluvní pokuty, kterou je PLAVECKÝ KLUB REJNOK oprávněn Vám účtovat za nedodržení dohodnutých podmínek kurzu. Zrušení nebo převedení kurzu účastníkem v jeho průběhu je možné bez storno poplatků pouze ze závažných zdravotních důvodů – při dlouhodobé nemoci, operace či úrazu dítěte trvající déle, než jeden kalendářní měsíc, vždy na základě lékařského potvrzení a doporučení lékaře, a jen za lekce v systému řádně a včas omluvené. V jiném případě se kurzovné nevrací, ani nepřevádí.
  • Záloha uhrazená před zahájením kurzu se v případě stornování kurzu nevrací, nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do třetí lekce od jeho zahájení je záloha rovněž nevratná a nevzniká žádný nárok na zajištění náhradních hodin.
  • V případě zrušení kurzu ze strany Plaveckého klubu REJNOK máte nárok na vrácení poměrné části kurzovného dle uskutečněných lekcí, případně na náhradní kurz či lekce, pokud budou plaveckým klubem nabídnuty.
  • V případě zrušení lekce ze strany Plaveckého klubu REJNOK (technické důvody, nemoc) máte nárok na poskytnutí náhradní lekce, která Vám bude nabídnuta automaticky s tím, že náhradní lekce může být poskytnuta i v den pracovního volna. Takto poskytnutá náhradní lekce bude považována za řádnou náhradu.